Tài khoản của tôi đã bị xâm phạm

Nếutài khoản facebookcủa bạnbịai đó chỉ chiếm, điều đầu tiên chúng ta nên có tác dụng là báo cáo thông tin tài khoản bị xâm phạm theo các giải đáp sau đây ✅


*