Tạo shortcut shutdown win 7

Trên windows 8 việt tắt máy quả thật tốn khá nhiều thời gian, nếu bạn chưa dùng win 8 bao giờ thì có lẽ bạn cũng không biết tắt như thế nào. Nhưng giờ đã có giải pháp đơn giản đó là tạo nút Shutdown, chỉ cần 30 giây để bạn tạo nút này:

Bước 1: Đầu tiên hãy ra màn hình (desktop)

Bước 2: Ấn chuột phải và chọn “New” sau đó là “shortcut”

Tạo shortcut

Bước 3: điền “type the location of the item”. Nếu các bạn tạo nút Shutdown thì điền shutdown /s /t 0 và nếu muốn điền nút restart thì các bạn điền shutdown /s /r 0

Tạo nút shutdown

Bước 4: Hãy ấn “Enter” hoặc nhấp vào “Next” sau đó điền tên cho nút bạn vừa tạo.

Bước 5: Nhấp vào nút “finish”

Bước 6: Bây giờ nút Shutdown đã được tạo trên màn hình (desktop). Các bạn có thể dừng ở đây hoặc làm đẹp cho nút này bằng các bước tiếp theo.

Bước 7: Nhấp chuột phải trên nút Shutdown vừa tạo và chọn “properties”

Chọn properties

Bước 8: Trên cửa sổ “properties” hãy chọn “Change Icon” và chọn icon phù hợp cho nút shutdown

Chọn icon

Bước 9: chọn chuột phải trên nut Shutdown vừa tạo và chọn “Pin to start” hoặc “Pin to Taskbar”

Nếu chọn “Pin to Taskbar” nút Shutdown sẽ ở đây

Pin to Taskbar

Nếu chọn “Pin to start” nút Shutdown sẽ ở start như thế này

Pin to start Ngoài ra ở trên windows các bạn cũng có thể ấn Alt + F4 để tắt máy hoặc restart… máy nhanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *