Tìm Tham Số M Để Hàm Số Đạt Cực Trị Tại Một Điểm Cực Hay

Tìm m nhằm hàm số f(x) = 1/3mx^3 - (m - 1)x^2 + 3(m - 2)x + 1/3 đạt cực trị trên x1, x2 vừa lòng x1 + 2x2 = 1


*

https://diendan.hocmai.vn/threads/can-giai-gap-tim-m-de-hs-co-ctri-tai-x1-x2-sao-cho-x1-2x2-1.247639/


*

Tìm các giá trị của tsay mê số m nhằm hàm số: y = 1 3 m x 3 - ( m - 1 ) x 2 + 3 ( m - 2 ) x + 1 6 đạt rất trị trên x 1 , x 2 thỏa mãn x 1 + 2 x 2 = 1

A. 1 - 6 2 .Bạn đã xem: Tìm m nhằm hàm số đạt cực đại rất đái trên x1 x2 sao để cho x1+2x2=1


*

C. m ∈ 1 - 6 2 ; 1 + 6 2 0 .

Bạn đang xem: Tìm tham số m để hàm số đạt cực trị tại một điểm cực hay

D. m = 2 .

Chọn B

y " = m x 2 - 2 ( m - 1 ) x + 3 ( m - 2 )

Yêu cầu của bài xích toán thù ⇔ y " = 0 tất cả nhị nghiệm biệt lập x 1 , x 2 thỏa mãn: x 1 + 2 x 2 = 1


*

*

Tìm vớ các cực hiếm thực của tsi mê số m để hàm số y = 1 3 x 3 + ( m + 3 ) x 2 + 4 ( m + 3 ) x + m 3 - m đạtrất trị tại x 1 , x 2 vừa lòng - 1

A. - 7 2

B. - 3 .


Tìm tất những giá trị thực của tmê man số m để hàm số y = 1 3 x 3 + ( m + 3 ) x 2 + 4 ( m + 3 ) x + m 3 - m đạt rất trị trên x 1 , x 2 thỏa mãn nhu cầu -2

A. m

B. m

C. m

D. m>3

+ Ta có: y"=x2+ 2(m+3)x + 4(m+3)

Yêu cầu của bài xích toán tường đương y’ =0 gồm nhị nghiệm phân biệtx1; x2thỏa mãn:-2 x1x2


Chọn C

a) f(x)= -1/3x^3 + x^2 -2x +10 tìm kiếm điểm rất trị của hs b) tra cứu m nhằm hs y=x^3 +3mx^2 + 3(m^2 - 1 )x + m^2 - 3m đạt CĐ,CT tại x1,x2 sao để cho x1^2 + x2^2 = 10

Cho hàm số y = m 3 x 3 + ( m - 2 ) x 2 + ( m - 1 ) x + 2 , cùng với m là tđắm say số thực. Tìm toàn bộ những quý hiếm thực của ttê mê số m làm thế nào cho hàm số đạt cực đại trên điểm x 1 và đạt cực tiểu trên điểm x 2 thỏa mãn x 1

A.

Xem thêm: Luyện Đọc Hiểu Đoạn Văn Tiếng Hàn Cơ Bản, 5 Phút Luyện Tập Đọc Hiểu Đoạn Văn Tiếng Hàn (1)

0

B. m ≤ 0

C. 5 4

D. Không mãi sau m thỏa mãn

Tìm mđể hàm số y = 1 3 x 3 - m x 2 + ( m 2 + m - 1 ) x + 1 đạt rất trị trên 2điểm x 1 ; x 2 thỏa mãn | x 1 + x 2 |=4

A. m= 2

B. Không lâu dài m

C. m= -2

D. m= ± 2

Tìm những cực hiếm của tđam mê số m nhằm hàm số: y = 1 3 m x 3 - ( m - 1 ) x 2 + 3 m - 2 x + 1 6

đạt rất trị trên x 1

A. 1 - 6 2 B. 1

C. 2

D. Đáp án khác

Ta có: y" = m x 2 - 2 ( m - 1 ) x + 3 ( m - 2 )

Yêu cầu của bài xích toán tương tự y’ = 0 bao gồm nhì nghiệm rành mạch x 1 ; x 2 t h ỏ a m ã n 4 x 1 + 3 x 2 = 3


Chọn D.

Cho phương trình: x2- 2(m+1)x+2m+1=0 (1)

b, kiếm tìm m để phương thơm trình (1) có 2 nghiệm x1,x2thỏa mãn:

x21+ (x1+ x2)x2- 2x1x2=7

c, tra cứu m nhằm phương thơm trình (1) có 2 nghiệm x1,x2thỏa mãn

x1- 2x2=3

c) Ta có:( extΔ=left^2-4cdot1cdotleft(2m+1 ight))

(=left(-2m-2 ight)^2-4left(2m+1 ight))

(=4m^2+8m+4-8m-4)

(=4m^2ge0forall m)

Do kia, pmùi hương trình luôn có nghiệm

Áp dụng hệ thức Vi-et, ta có:

(left{eginmatrixx_1+x_2=dfrac2left(m+1 ight)1=2m+2\x_1cdot x_2=2m+1endmatrix ight.)

Ta có:(left{eginmatrixx_1+x_2=2m+2\x_1-2x_2=3endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrix3x_2=2m-1\x_1=2m+2+x_2endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft{eginmatrixx_2=dfrac2m-13\x_1=2m+3+dfrac2m-13=dfrac8m+83endmatrix ight.)

Ta có:(x_1cdot x_2=2m+1)

(Leftrightarrowdfrac2m-13cdotdfrac8m+83=2m+1)

(Leftrightarrowleft(2m-1 ight)left(8m+8 ight)=9left(2m+1 ight))

(Leftrightarrow16m^2+16m-8m-8-18m-9=0)

(Leftrightarrow16m^2-10m-17=0)

( extΔ=left(-10 ight)^2-4cdot16cdotleft(-17 ight)=1188)

VìΔ>0 bắt buộc pmùi hương trình tất cả nhì nghiệm sáng tỏ là:

(left{eginmatrixm_1=dfrac10-6sqrt3332\m_2=dfrac10+6sqrt3332endmatrix ight.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *