Tính chất góc ngoài của tam giác


1. Tổng ba góc của một tam giác

Định lí: Tổng ba góc của một tam giác bằng 180°

2. Áp dụng vào tam giác vuông

Trong tam giác vuông có hai góc nhọn phụ nhau.

Bạn đang xem: Tính chất góc ngoài của tam giác

3. Góc ngoài của tam giác

a) Định nghĩa: Góc ngoài của tam giác là góc kề bù với một góc của tam giác.b) Định lí: Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng hai góc tổng của hai góc không kề với nó.

Xem thêm: Mô Hình Nuôi Gà Công Nghiệp Đẻ Trứng Như Thế Nào ? Trứng Gà Công Nghiệp Có Nở Được Không

c) Nhận xét: Góc ngoài của tam giác lớn hơn mỗi góc trong không kề với nó.

4. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Tính số đo góc của một tam giácPhương pháp: Lập các đẳng thức thể hiện:+ Tổng ba góc của một tam giác bằng \<{{180}^{0}}\>+ Trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau+ Góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nóTừ đó tính số đo góc cần tìm.Dạng 2: Nhận biết tam giác vuôngPhương pháp:- Dùng tính chất: “Góc ngoài của tam giác lớn hơn mỗi góc trong không kề với nó”.

5. Bài tập vận dụng

Câu 1: Cho tam giác ABC có
*
. Tính
*
*
*
*
*
Câu 2: Cho tam giác ABC cân, biết góc ở đáy bằng
*
thì góc ở đỉnh có số đo góc bằng bao nhiêu?
*
*
*
*
Câu 3: Cho tam giác BCA vuông tại A, biết số đo góc
*
. Số đo góc
*
*
*
*
*
Câu 4: Góc ngoài của tam giác bằng:A. Tổng hai góc trong không kề với nóB. Hai góc nhọn bằng nhauC. Góc kề với nóD. Tổng ba góc trong của tam giácCâu 5: Trong một tam giác cân có góc ở đỉnh bằng
*
. Hỏi mỗi góc ở đáy có số đo góc bằng bao nhiêu?
*
*
*
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *