Tổng các số tự nhiên lẻ từ 1 đến 999

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

tính tổng các số tự nhiên lẻ từ là 1 mang đến 999

viết thường xuyên những số tự nhiên từ một cho 999 . Tính tổng những chữ số

Giải cụ thể mang đến minc nhé

ĐÚNG MÌNH TICK CHO


*

Ta tất cả các số lẻ cách nhau 2 đối kháng vị

=> Số số hạngcác số lẻ từ là một mang đến 999 là:

( 999 - 1 ) : 2+ 1 = 500 ( số )

Tổng của của các số lẻ từ là một mang đến 999 là:

( 999 + 1 ) . 500 : 2 = 250000

Đ/S:.......................quý khách hàng vẫn xem: Tổng những số tự nhiên và thoải mái lẻ từ là 1 đến 999

1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; ................... ; 999

Số số hạng của những số từ 1 đến 999 là:

( 999 - 1 ) : 1 + 1 = 999 ( số )

Tổng của các số từ là một mang lại 999 là:

( 999 + 1 ) . 999 : 2 = 499 500

Đ/S :....................

You watching: Tổng các số tự nhiên lẻ từ 1 đến 999

mik lm dứt rồi đó c lưu giữ cỗ vũ mik nghen

Tính tổng các số tự nhiên lẻ từ một mang lại 999

b) viếtliêntiếpcácsốtựnhiêntừ1 đến999 ta đượcsố12345.....99.

See more: Hướng Dẫn Cách Tải Video Trên Vtv Về Nhanh Nhất, Cách Tải Video Trên Vtv

Hãy tính tổng những chữ số của số trên

a) ta bao gồm dãy số sau : 000,001,002,003,....,999ta thấy bao gồm chữ số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 gần như xuất hiện thêm : 3.1000:10 =300 (lan)tổng các chữ số của số đó là :300.(0+1+2+.....+9) =135000b) những số tự nhiên từ là một cho 999 là :1,2,3,...,999day so tren co tat ca :(999-1):1+1=999(so)tong cua day so tren la :(999+1).999:1=999000dap so :

Vậy tổng của những số đó là:

( 999 + 1 ) x 999 : 2 = 499500

Đáp số: 499500

Từ 1 cho 999 gồm 999 số.

See more: Cách Tải Truyện Tranh Về Máy Tính, Cách Download Truyện Tranh Về Máy Tính

Vậy tổng của những số kia là:

(999 + 1) x 999 : 2 = 499500

Đáp số: 499500

Các chữ số lộ diện trong hàng là các chữ số tự : 1;2 ... đến 9. Để tính tổng những chữ số vào hàng, search số lần xuất hiện thêm những chữ số 1; 2; ..; 9 trong dãy số

- Số đang đến tạo nên thành từ dãy: 1;2;3;...; 999

Xét hàng số 000; 001; ...; 999: có 1000 số tất cả 3 chữ số

=> Số chữ số vào dãy là 1000 x 3 = 3000 chữ số

Nhận thấy: Số lần lộ diện từng chữ số 0; 1; ..; 9 mọi tương đồng . Có 10 chữ số từ bỏ 0 mang đến 9 nênSố lần xuất hiện từng chữ số tự 0 đến 9 là:

3000 : 10 = 300 lần

Vậy hàng số vẫn mang đến tất cả 300 chữ hàng đầu ; 300 chữ số 2; ...; 300 chữ số 9

=> Tổng những chữ số vào dãy là: 300 x 1 + 300 x 2 + ...+ 300 x 9 = 300 x (1+2+...+9) = 13 500

Đúng 0
Bình luận (0) 999b;viết+liên+tiếp+các+số+tự+nhiên+từ+1+->999+thành+một+ngày+ngang,ta+được+số+1,2,3...999.Tính+tổng+các+chữ+số+kia.ai+giải+đc+thì+ib+fb+Nguyễn+Thị+Ngọc+Án...">

bài bác 1: a; tính tổng của các số tự nhiên và thoải mái từ bỏ 1->999

ai giải đc thì ib fb Nguyễn Thị Ngọc Ánhh cho mình nha Lớp 6 Toán 0 0 Gửi Hủy Viết liên tiếp các số lẻ từ là 1 đến 999 ta được một số tự nhiên và thoải mái A

a) Số A gồm từng nào chữ số

b) tính tổng các chữ số của A

Lớp 6 Tân oán 0 0 Gửi Hủy

Viết tiếp tục các số thoải mái và tự nhiên từ là 1 mang đến 999. Tính tổng các chữ số?

Lớp 6 Toán thù 0 0 Gửi Hủy

viết những số thoải mái và tự nhiên thường xuyên từ là 1 đến 999 ta tạo nên số tự nhiên A

a) A tất cả bao nhiêu chữ số

b)Tính tổng các chữ số của A

Lớp 6 Toán 1 0 Gửi Hủy

a)Từ 1-9 tất cả 1x9=9 chữ số

trường đoản cú 10-99 gồm : (99-10):1+1x2=180(chữ số)

từ bỏ 100-999 gồm : (999-100):1+1x3=2700(chữ số)

Vậy số A có:

9+180+2700=2889

Đúng 0
Bình luận (0)

viết những số tự nhiên liên tiếp từ là 1 mang đến 999 ta tạo nên số tự nhiên và thoải mái A

a) A gồm bao nhiêu chữ số

b)Tính tổng những chữ số của A

Lớp 6 Tân oán 1 0 Gửi Hủy

viết các số thoải mái và tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 999 ta tạo ra số thoải mái và tự nhiên Aa) A có từng nào chữ sốb)Tính tổng những chữ số của A. Đáp số :Chtt

Đúng 0
Bình luận (0)

Bài 1 : Tính tổng những số tự nhiên lẻ từ 1 đến 999

Bài 2:Viết số sau đây dưới dạng nhị số tự nhiên liên tiếp: Ă = 1111122222

Lớp 6 Tân oán 0 0 Gửi Hủy

viết liên tiếp các số tự nhiên và thoải mái từ là một mang đến 999 thành một hàng ngang, ta được số1234....999.Tính tổng các chữ số của số kia.