Tool Lách Bản Quyền Youtube 2020

Hi anh em, bài viết này mình sẽ giới thiệu cho anh em cách reup lách bản quyền youtube -nhưng quan trọng là lách bản quyền full màn hình. Bình thường chúng ta sẽ chỉ lách được một phần màn hình như vd hình dưới.

Bạn đang xem: Tool lách bản quyền youtube 2020

*

Lách bản quyền 1 phần
Tuy nhiên với code và thủ thuật của mình chắc chắn sẽ giúp anh em lách được full màn hình và thu hút lượng xem, giữ chân người xem ở lại lâu hơn. Không dài dòng nữa mình sẽ hướng dẫn anh em cụ thể như sau:Lưu ý là mình không khuyến khích anh em reup nhé - tốt hơn hết là lên tự sản xuất content vì reup sớm muộn gì cũng bị phát hiện và chết kênh
1. Tải TOOL FFMPEGAnh em có thể vào đâyđể tải bản 32bit hoặc 64bit phù hợp với máy của mình nhé. Sau khi tải xong và khởi động phần mềm và điền code này vào - Phần này là quan trọng nhất quyết định thành công của videoCode lách:(mình mới up thêm 1 số code lách ở cuối bài)ffmpeg -i input.mp4 -af "atempo=1.27,volume=1.6" -vf "hflip ,setpts=PTS/1.27,"crop=iw/2:ih/2",scale=1280:720,boxblur=1:1 ; movie=90xanh.png ; overlay=0:0" -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 2500k -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -preset ultrafast output.mp4ffmpeg -i input.mp4 -af "atempo=1.27,volume=1.6" -vf "hflip ,setpts=PTS/1.27,scale=1280:720,"crop=iw/2:ih/2",boxblur=1:1 ; movie=90xanh.png;overlay=0:0" -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 2500k -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -preset ultrafast -preset ultrafast output.mp4Tải ảnh này xuống:

Bạn đang xem: Tool lách bản quyền youtube


Xem thêm: 1 Yên Nhật Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt, 1 Yên Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Hôm Nay

*

*

Bên trong file giải nén tool lách bản quyền full màn youtubeAe tải file ffmpeg
về giải nén ra. Copy ảnh và video vào mục bin đổi tên video khớp với tên video trong code - tiếp đến là mở file ff-prompt.bat dán code vào và chạy. Như vậy là xong - Chúc mọi người thành công.Đây là video hướng dẫn sử dụng mọi người tham khảo:Code ffmpeg Cắt bỏ 3 giây đầu và Overlay(đè) hình filter_HD.png lên video, xóa sạch ID3 Tag, xuất ra HD AVI==================================================================================================Code ffmpeg Video1 thu nhỏ và đè lên chính Video1 đã bị làm mờ==================================================================================================-y -i "{input_video}" -filter_complex "scale=640:360 ; boxblur=9:9 ; overlay=20:20" -vcodec mpeg4 -vtag XVID -b 2500k -bf 2 -r 30 -g 60 -acodec libmp3lame -ab 128k -ar 44100 -ac 2 -threads 0 -preset ultrafast -f avi "{output_video}.avi"==================================================================================================Codep ffmpeg Video1 thu nhỏ và đè lên Video 3h.mp4 nền động dài 3h==================================================================================================-y -i "{input_video}" -i "3h.mp4" -filter_complex "scale=640:360 ; overlay=20:20" -vcodec mpeg4 -vtag XVID -b 2500k -bf 2 -r 30 -g 60 -acodec libmp3lame -ab 128k -ar 44100 -ac 2 -threads 0 -shortest -preset ultrafast -f avi "{output_video}.avi"==================================================================================================Codep ffmpeg Video1 thu nhỏ và đè lên Video 3h.mp4 nền động dài 3h, Tăng speed lên 120% (1.2)==================================================================================================-y -i "{input_video}" -i "3h.mp4" -af "atempo=1.2" -filter_complex "setpts=PTS/1.2,scale=640:360 ; overlay=20:20" -vcodec mpeg4 -vtag XVID -b 2500k -bf 2 -r 30 -g 60 -acodec libmp3lame -ab 128k -ar 44100 -ac 2 -threads 0 -shortest -preset ultrafast -f avi "{output_video}.avi"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *