Tool lách bản quyền youtube 2020

Hi anh em, bài viết này mình sẽ giới thiệu cho đồng đội cách reup lách bản quyền youtube -nhưng quan liêu trọng là lách bản quyền full màn hình. Bình thường chúng ta sẽ chỉ lách được một phần màn hình như vd hình dưới.

Bạn đang xem: Tool lách bản quyền youtube 2020

*

Lách bản quyền 1 phần
Tuy nhiên với code và thủ thuật của mình chắc chắn sẽ giúp anh em lách được full màn hình và thu hút lượng xem, giữ chân người coi ở lại lâu hơn. Không dài dòng nữa mình sẽ hướng dẫn bạn bè cụ thể như sau:Lưu ý là mình không khuyến khích bạn bè reup nhé - tốt rộng hết là lên tự sản xuất nội dung vì reup sớm muộn gì cũng bị phát hiện và chết kênh
1. Tải TOOL FFMPEGAnh em hoàn toàn có thể vào đâyđể tải bạn dạng 32bit hoặc 64bit phù hợp với máy của bản thân mình nhé. Sau khoản thời gian tải xong xuôi và khởi động phần mềm và điền code này vào - Phần này là quan liêu trọng nhất quyết định thành công của videoCode lách:(mình mới up thêm một số code lách sinh hoạt cuối bài)ffmpeg -i input.mp4 -af "atempo=1.27,volume=1.6" -vf "hflip ,setpts=PTS/1.27,"crop=iw/2:ih/2",scale=1280:720,boxblur=1:1 ; movie=90xanh.png ; overlay=0:0" -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 2500k -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -preset ultrafast output.mp4ffmpeg -i input.mp4 -af "atempo=1.27,volume=1.6" -vf "hflip ,setpts=PTS/1.27,scale=1280:720,"crop=iw/2:ih/2",boxblur=1:1 ; movie=90xanh.png;overlay=0:0" -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 2500k -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -preset ultrafast -preset ultrafast output.mp4Tải ảnh này xuống:

Bạn đã xem: Tool lách bản quyền youtube


Xem thêm: 1 Yên Nhật Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt, 1 Yên Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Hôm Nay

*

*

Bên trong tệp tin giải nén tool lách bản quyền full màn youtubeAe sở hữu file ffmpeg
về giải nén ra. Copy ảnh và video vào mục bin đổi tên video clip khớp với tên đoạn clip trong code - sau đó là mở file ff-prompt.bat dán code vào và chạy. Như vậy là hoàn thành - Chúc mọi người thành công.Đây là đoạn clip hướng dẫn áp dụng mọi tín đồ tham khảo:Code ffmpeg Cắt vứt 3 giây đầu và Overlay(đè) hình filter_HD.png lên video, xóa sạch mát ID3 Tag, xuất ra HD AVI==================================================================================================Code ffmpeg Video1 thu nhỏ và đè lên chủ yếu Video1 đã trở nên làm mờ==================================================================================================-y -i "input_video" -filter_complex "scale=640:360 ; boxblur=9:9 ; overlay=20:20" -vcodec mpeg4 -vtag XVID -b 2500k -bf 2 -r 30 -g 60 -acodec libmp3lame -ab 128k -ar 44100 -ac 2 -threads 0 -preset ultrafast -f avi "output_video.avi"==================================================================================================Codep ffmpeg Video1 thu nhỏ tuổi và đè lên video clip 3h.mp4 nền hễ dài 3h==================================================================================================-y -i "input_video" -i "3h.mp4" -filter_complex "scale=640:360 ; overlay=20:20" -vcodec mpeg4 -vtag XVID -b 2500k -bf 2 -r 30 -g 60 -acodec libmp3lame -ab 128k -ar 44100 -ac 2 -threads 0 -shortest -preset ultrafast -f avi "output_video.avi"==================================================================================================Codep ffmpeg Video1 thu nhỏ tuổi và đè lên đoạn clip 3h.mp4 nền đụng dài 3h, Tăng speed lên 120% (1.2)==================================================================================================-y -i "input_video" -i "3h.mp4" -af "atempo=1.2" -filter_complex "setpts=PTS/1.2,scale=640:360 ; overlay=20:20" -vcodec mpeg4 -vtag XVID -b 2500k -bf 2 -r 30 -g 60 -acodec libmp3lame -ab 128k -ar 44100 -ac 2 -threads 0 -shortest -preset ultrafast -f avi "output_video.avi"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *