How to calculate weighted average

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

weighted average
*

Weighted average (Econ) Bình quân gia quyền.

You watching: How to calculate weighted average

+ Bình quân trong số ấy mỗi hạng được nhân với cùng 1 thông số trước lúc tính tân oán và tổn định các thông số này là một trong những đơn vị chức năng.

See more: Bong Bóng Bay Bơm Khí Bơm Bóng Bay Là Khí Gì ? Vietxuangas


Lĩnh vực: toán và tinvừa phải bao gồm trọng lượngLĩnh vực: điện lạnhtrung bình tất cả trọng sốtrung bình gia quyềnphương thức bình quân gia quyềnsố trung bình gia quyền, đang chỉnh bình
*

*

*

weighted average

Bloomberg Financial Glossary

加权平均数加权平均数The weighted average of the yield of all the bonds in a portfolio.

See more: Sơ Đồ Mạch Điều Khiển Động Cơ 1 Chiều Mà Bạn Cần Biết, Mạch Điều Khiển Tốc Độ Động Cơ 1 Chiều 12

Investopedia Financial Terms


An average in which each quantity to lớn be averaged is assigned a weight. These weightings determine the relative importance of each quantity on the average. Weightings are the equivalent of having that many lượt thích items with the same value involved in the average.
To demonstrate, let"s take the value of letter tiles in the popular game Scrabble. Value:10 8 5 4 3 2 1 0Occurrences: 22110 87682To average these values, vì a weighted average using the number of occurrences of each value as the weight. To calculate a weighted average:1. Multiply each value by its weight. (Ans: 20, 16,5, 40, 24, 14, 68, and 0)2. Add up the products of value times weight to lớn get the total value. (Ans: Sum=187)3. Add the weight themselves lớn get the total weight. (Ans: Sum=100)4. Divide the total value by the total weight. (Ans: 187/100 = 1.87 = average value of a Scrabble tile)
American Stochồng Exchange - AMEXDow Jones Industrial Average - DJIAMeanThủ đô New York Stock Exchange - NYSEPrice-Weighted IndexUnweighted IndexVolume Weighted Average Price - VWAPWeighted Average Cost of Equity - WACEWeighted Average Market CapitalizationWeighted Average Rating Factor - WARF